Miljøpolitik

Miljøpolitik for Landbrugsvikarsyd ApS og Hjemmeservicesyd ApS

Virksomheden vil arbejde for at påvirke miljøet mindst muligt og motivere medarbejderne til at bakke op om denne målsætning. Miljøpolitikken skal både mindske virksomhedens omkostninger og samtidig skåne miljøet.
 

Det gøres blandt andet ved, at vi:

  • Benytter Svane-mærkede rengøringsmidler
  • Oplærer alle nye medarbejdere i, hvordan rengøringsmidlerne benyttes og doseres, så der ikke bruges mere end den mængde, som er nødvendigt
  • Opfordrer medarbejderne til samkørsel ved de arbejdsopgaver, hvor det er muligt. Fx når flere medarbejdere skal løse opgaver for den samme virksomhed (Typisk vikaropgaver)
  • Opfordrer medarbejderne til at bruge cykel frem for bil ved de opgaver, hvor det er hensigtsmæssigt (Typisk hjemmeservice)
  • Alle computere, printere og andre elektroniske apparater slukkes helt efter endt arbejdsdag
  • Alle lønsedler sendes ud per e mail for at minimere papirspild
  • Sortere affald på kontoret, der sikrer, at alt papiraffald bliver genanvendt
En gang om året gennemgås og justeres virksomhedens miljøpolitik, og nye tiltag, der er relevante systematisk at implementere i virksomheden, tilføjes.
 
Ansvarlig for virksomhedens miljøpolitik: Direktør og arbejdsfordeler Erling Sørensen