Vikarer med viden og erfaring

Hos Landbrugsvikarsyd ApS skal du ikke betale kontingent. Vi tilbyder kvalificerede vikarer, der kan alt fra at malke køer, passe grise og fange høns til gartneri og håndværkopgaver.

Vores vikarer er alle udvalgt, fordi de har præcis den viden, erfaring og ansvarsfuldhed, som gør, at du trygt kan overlade ansvaret for det daglige arbejde til dem. Vi har vikarer i hele Syd- og Sønderjylland, så der er altid en i nærheden af dig.


Pasning af køer og grise
Vores vikarer passer bedrifter med køer og grise uanset størrelsen. De er vant til at betjene malkerobotter og malke i både bindestald, løsdriftstald samt indvendig og udvendig karrusel.


Pasning og vaccination af mink
Landbrugsvikarsyd både fanger og passer mink samt tager blodprøver. Vi har et vaccinations hold, der vaccinerer mink til en fast styk-pris, og som selv medbringer udstyret til arbejdet. Blodprøvning foretages ligeledes til fast styk-pris.

Vi har en samarbejdsaftale med minkdyrlæge Ivan Christiansen.


Læs mere på eller ring på 21 71 77 63.


Mark- og bygningsarbejde
Vores vikarer kan hjælpe dig i marken med alt fra stensamling, kartoffeloptagning og høstarbejde til hegning. Vi kan også reparere bygninger, male, kalke eller rengøre staldbygninger både udvendig og indvendig.

Book en landbrugsvikar

Ved at benytte nedenstående formular, kan du anmode om en vikar fra vores vikar-kartotek.